KARGO TESLİM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

1.1 Gönderici

Ünvanı: Castor Mobilya Adresi: [Göndericinin Adresi] Telefon: [Göndericinin Telefon Numarası] E-posta: [Göndericinin E-posta Adresi]

1.2 Taşıyıcı

Ünvanı: [Taşıyıcının Ünvanı] Adresi: [Taşıyıcının Adresi] Telefon: [Taşıyıcının Telefon Numarası] E-posta: [Taşıyıcının E-posta Adresi]

Madde 2 – Konu

Bu sözleşme, Gönderici tarafından Taşıyıcıya teslim edilen ve ekinde detayları belirtilen mobilya ürünlerinin, Alıcının belirttiği adrese taşınması ve teslim edilmesi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Madde 3 – Taşıma ve Teslimat

3.1 Taşıyıcı, Gönderici tarafından teslim alınan ürünleri, sözleşmede belirtilen teslimat adresine, belirlenen zaman dilimi içerisinde ve sözleşme şartlarına uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür.

3.2 Teslimat, [teslimat tarihi] tarihine kadar tamamlanacaktır.

Madde 4 – Taşıma Bedeli

4.1 Taşıma bedeli, Gönderici ve Taşıyıcı arasında [taşıma bedeli] olarak belirlenmiştir.

4.2 Taşıma bedeli, ürünlerin teslimatı tamamlandıktan sonra Gönderici tarafından Taşıyıcıya ödenecektir.

Madde 5 – Sigorta

5.1 Taşıyıcı, taşıma süresince ürünlerin sigortalanması konusunda sorumludur. Ürünlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü zarar, Taşıyıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 6 – Zarar ve Ziyai

6.1 Teslimat sırasında ürünlerde herhangi bir zarar veya eksiklik tespit edilirse, bu durum derhal Taşıyıcı tarafından Göndericiye bildirilecektir.

6.2 Zarar veya ziyain Taşıyıcıdan kaynaklanması durumunda, Taşıyıcı, zararı tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 7 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taraflar arasında yapılacak müzakerelerle çözülmeye çalışılacaktır. Anlaşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak ve [ilgili mahkeme ve icra daireleri] yetkili olacaktır.

Madde 8 – Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve teslimatın tamamlanmasıyla sona erer.

Gönderici: Castor Mobilya

[İmza]

Taşıyıcı: [Taşıyıcının Ünvanı]

[İmza]

Tarih: [Sözleşme Tarihi]