GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

1.1 Bu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), aşağıda tam adı ve adresi belirtilen Castor Mobilya (bundan böyle “Birinci Taraf” olarak anılacaktır) ile aşağıda tam adı ve adresi belirtilen __________ (bundan böyle “İkinci Taraf” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Madde 2 – Sözleşmenin Amacı

2.1 Bu Sözleşmenin amacı, Birinci Taraf ve İkinci Taraf arasındaki iş birliği kapsamında, her iki tarafın da erişebileceği gizli bilgilerin korunmasını sağlamaktır.

Madde 3 – Gizli Bilgilerin Tanımı

3.1 Gizli bilgiler; ticari sırlar, iş planları, tasarımlar, teknik çizimler, fiyatlandırma stratejileri, müşteri listeleri ve diğer mali bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her iki taraf tarafından da paylaşılan veya paylaşılacak olan her türlü bilgiyi kapsar.

Madde 4 – Gizlilik Yükümlülükleri

4.1 Taraflar, gizli bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeme, gizli bilgileri yalnızca Sözleşme’nin amacı doğrultusunda kullanma ve gizli bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemleri alma konusunda anlaşır.

Madde 5 – Sözleşmenin Süresi

5.1 Bu Sözleşme, imza tarihinden itibaren ______ yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşme süresi sona erdikten sonra da taraflar, gizli bilgilerin gizliliğini korumaya devam edeceklerdir.

Madde 6 – İhlal Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar

6.1 Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda, ihlal eden taraf, diğer tarafa uğrattığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 7 – Çeşitli Hükümler

7.1 Bu Sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan değiştirilemez veya feshedilemez.

7.2 Bu Sözleşme, tarafların yasal varisleri ve devralanları için de bağlayıcıdır.

Madde 8 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

8.1 Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf, ________ (belirli bir yer) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisine tabidir.

İmza:

Castor Mobilya (Birinci Taraf)

Yetkili Kişi: ___________________

Tarih: ___________________

(İkinci Taraf)

Yetkili Kişi: ___________________

Tarih: ___________________